Tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä

Rekkatori Oy / Liisa Kaattari
3223804-8
Puh. 0504681063

Rekisterin nimi

Rekkatori Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tilausten, luototuksen, laskutuksen, perinnän, yhteydenottojen, asioinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyviin asioihin.

 

Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän asiakkaana olevan tai olleen työnantajayhteisön yhteyshenkilöt

Rekisterissä voidaan käsitellä mm. seuraavia  tietoja:

Asiakkaan tai  työnantajayhteisön perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot, y-tunnus

Asiakkuutteen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, tiedot tapaamisista,  osapuolten välinen muu yhteydenpito ja palveluun liittyvät tiedot.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään esim. sähköpostitse, verkkosivuilla olevan lomakkeen kautta,  puhelimitse, sosiaalisen median kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, jossa asiakas itse luovuttaa tietojaan

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin pitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille.
Rekisteristä ei siirretä tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Kerätyt henkilötiedot pidetään luottamuksellisina ja sitä saa käyttää vain rekisterinpitäjä. Pääsy henkilötietoihin on suojattu salasanalla. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Oikeus tarkistaa ja muokata rekisterin tietoja

Rekisterin henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.